Till innehållet

Samordnare

DIGG har beslutat att anställa en samordnare till teamet Digital utveckling.

Tjänst: Samordnare

Leveransteam: Digital utveckling

Diarienummer: 2021-2395

Tid för anslag: 2021-11-23–2021-12-13

Publicerad
22 november 2021