Till innehållet
  1. Start
  2. Om oss
  3. Evenemang
  4. Öppna data för ett hållbart godstransportsystem

Öppna data för ett hållbart godstransportsystem

4 april 2022 - 4 april 2022
På denna workshop kommer vi att diskutera kommersiella aktörers förmåga och incitament att dela data för ett hållbart godstransportsystem. Bland annat kommer följande frågor att besvaras; På vilket sätt skiljer sig privata aktörer från offentlig sektor när det kommer till att dela öppen data?; Vilka incitament har privat sektor att dela data öppet?; Hur kan privat och offentlig sektor samarbeta för att möjliggöra för datadelning?

När: 5 april, klockan 10:00–12:00

Var: Digitalt

Arrangör: NOSAD

Läs mer och anmäl dig: Öppna data för ett hållbart godstransportsystem (Goto10.se)