Till innehållet
  1. Start
  2. Om oss
  3. Evenemang
  4. Öppet informationsmöte om Sveriges digitala infrastruktur

Öppet informationsmöte om Sveriges digitala infrastruktur

1 februari 2022 - 1 februari 2022
DIGG leder arbetet med att etablera en förvaltningsgemensam digital infrastruktur. Första tisdagen i varje månad håller vi ett öppet informationsmöte för alla som är intresserade av att följa utvecklingen.

Denna gång är du välkommen att ta del av
• en statusrapport om hur arbetet fortlöper
• en presentation av byggblocket Tillitsramverk
• hur gemensam infrastruktur underlättade realiseringen av Covidbevis.

När: 1 februari kl. 9.00 – 9.55
Var: Digitalt
Anmälan: Via mail till infrastrukturansvarig@digg.se

Lär dig mer