Till innehållet
  1. Start
  2. Om oss
  3. Evenemang
  4. Öppet informationsmöte: Ena, Sveriges digitala infrastruktur

Öppet informationsmöte: Ena, Sveriges digitala infrastruktur

7 juni 2022 - 7 juni 2022
DIGG leder arbetet med att etablera en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för att information ska kunna utbytas på ett säkert och effektivt sätt. Första tisdagen i varje månad håller vi ett öppet informationsmöte för alla som är intresserade av att följa utvecklingen.

Denna gång är du välkommen att ta del av

  • En statusrapport om hur arbetet fortlöper inom Ena
  • En presentation om den nya versionen av Ramverk för nationella grunddata
  • Information om det arbete som bedrivs inom kompetensområde Samhällsekonomi och nytta

När: 7 juni kl. 9.00 – 9.55
Anmälan: Informationsmöte ENA -Sveriges digitala infrastruktur (esmaker.net)