Till innehållet
  1. Start
  2. Om oss
  3. Evenemang
  4. Öppet informationsmöte: Ena, Sveriges digitala infrastruktur

Öppet informationsmöte: Ena, Sveriges digitala infrastruktur

3 maj 2022 - 3 maj 2022
DIGG leder arbetet med att etablera en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för att information ska kunna utbytas på ett säkert och effektivt sätt. Första tisdagen i varje månad håller vi ett öppet informationsmöte för alla som är intresserade av att följa utvecklingen.

Denna gång är du välkommen att ta del av

  • En kort introduktion Ena
  • En statusrapport om hur arbetet fortlöper
  • En presentation av  byggblocket API-hantering som ska underlätta utbytet av information mellan olika aktörer
  • En introduktion till DIGG rekommenderar. En tjänst som samlar regler och rekommendationer om digitaliseringsfrågor för offentlig sektor.

När: 3 maj kl. 9.00 – 9.55
Anmälan: Informationsmöte ENA -Sveriges digitala infrastruktur (esmaker.net)