Till innehållet
  1. Start
  2. Om oss
  3. Evenemang
  4. Öppet informationsmöte: Ena, Sveriges digitala infrastruktur

Öppet informationsmöte: Ena, Sveriges digitala infrastruktur

5 april 2022 - 5 april 2022
DIGG leder arbetet med att etablera en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för att information ska kunna utbytas på ett säkert och effektivt sätt. Första tisdagen i varje månad håller vi ett öppet informationsmöte för alla som är intresserade av att följa utvecklingen.

Denna gång är du välkommen att ta del av
• en kort introduktion till Ena
• en statusrapport om hur arbetet fortlöper
• en presentation av byggblocket Mina ärenden som ska underlätta för privatpersoner och företagare att förstå vad som händer i deras ärenden och vem som är ansvarig för nästa steg.

När: 5 april kl. 9.00 – 9.55
Anmälan: Informationsmöte ENA -Sveriges digitala infrastruktur (esmaker.net)