Till innehållet
  1. Start
  2. Om oss
  3. Evenemang
  4. Öppet informationsmöte: Ena, Sveriges digitala infrastruktur

Öppet informationsmöte: Ena, Sveriges digitala infrastruktur

1 mars 2022 - 1 mars 2022
DIGG leder arbetet med att etablera en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för att information ska kunna utbytas på ett säkert och effektivt sätt. Första tisdagen i varje månad håller vi ett öppet informationsmöte för alla som är intresserade av att följa utvecklingen.

Denna gång är du välkommen att ta del av
• en statusrapport om hur arbetet fortlöper,
• hur Ena kan fungera som ett medel för att möta samhällsutmaningar,
• en presentation av valideringstjänst för e-underskrifter.

När: 1 mars kl. 9.00 – 9.55
Var: Delta digitalt via denna länk (connect.lansstyrelsen.se)

Lär dig mer