Till innehållet
  1. Start
  2. Om oss
  3. Evenemang
  4. AI-nätverket för myndigheter

AI-nätverket för myndigheter

17 mars 2022 - 17 mars 2022
AI-nätverket för myndigheter bjuder in till ett nätverksmöte den 17 mars klockan 13-15. På det första mötet för året får vi lära oss mer om det Nationella AI-uppdraget för offentlig förvaltning, eSams arbete med AI för chatbotar och AI-mönster för tillämpningar samt Skogsstyrelsens AI-resa.

Nationella AI-uppdraget för offentlig förvaltning

Regeringen har givit uppdrag åt Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) och Skatteverket att främja offentlig förvaltnings förmåga att använda artificiell intelligens (AI) i syfte att stärka Sveriges välfärd och konkurrenskraft. Hör de ansvariga myndigheterna berätta om uppdraget och det pågående arbetet.

eSams arbete med AI för chatbotar och AI-mönster för tillämpningar

eSam har prioriterat AI-området för det nuvarande verksamhetsåret och nu pågår ett antal olika uppdrag som är relaterade till AI. Vad gäller chatbotar har medlemmarna ett särskilt intresse och en arbetsgrupp bedriver nu ett arbete med att ta fram ett stöd för medlemmarna. Mer generella frågor kring AI utforskas inom uppdraget ”AI-mönster för tillämpningar” där arbetet bedrivs tvärfunktionellt.

Skogsstyrelsens AI-resa

Skogsstyrelsen räddar svensk skog med hjälp av AI. Lyssna till verksamhetsberättelser om hur AI bidrar till nya kunskapsunderlag och tjänster för myndigheten och skogssektorn, där vi tar upp utmaningar, lösningar, hinder, samarbeten, och lärdomar.

Mer information och anmälan

Läs mer om nätverksträffen och anmäl dig på Skatteverkets webbplats. 

Ai-nätverk för myndigheter

Om AI-nätverket

Träffarna som AI-nätverket anordnar är öppna för alla att delta i. AI-nätverket för myndigheter riktar sig till för dig som arbetar med AI på taktisk och operativ nivå i en statlig myndighet. Träffarna anordnas vanligen sex gånger per år och då kan du lyssna till inspirerande talare, utbyta erfarenheter med kollegor i offentlig sektor och delta i workshoppar kring aktuella ämnen.