Till innehållet
  1. Start
  2. Om oss
  3. Evenemang
  4. Nätverksdag för e-jurister

Nätverksdag för e-jurister

18 maj 2022 - 18 maj 2022
Som värd för årets nätverksträff bjuder DIGG in till en nätverksdag för e-jurister som arbetar på statliga myndigheter. Nätverksdagen är en möjlighet för dig att uppdatera dig inom aktuella rättsliga områden och digitaliseringsfrågor. Det finns även möjlighet att träffa andra jurister som arbetar med liknande frågeställningar.

När: 18 maj 2022 klockan 10-16. Dagen inleds med fika och drop-in klockan 10.00-10.30 (första föreläsningen startar klockan 10.30).

Var: Konsertsalen, Musikhögskolan, Örebro universitet (buss nr 9 från Örebro resecentrum mot Universitet).

Kostnad: 221 kr exklusive moms. Faktureras myndigheten i efterhand. Deltagandet sker till självkostnadspris motsvarande lunch, kaffe och fika.

Anmälan

Anmälan är stängd.

Program för dagen

Ett urval av programmet för nätverksdagen.

  • Susanne Stenberg och Håkan Burden (RISE) berättar om myndigheters möjligheter och begränsningar i nya situationer kopplat till digitalisering.
  • Ingela Alverfors (Infrastrukturdepartementet) berättar om det pågående rättsliga arbetet inom departementet på digitaliseringsområdet.
  • David Magård (Bolagsverket) berättar om arbetet med AI-förordningen.
  • Eva Maria Broberg Lennartsson (utredningssekreterare) berättar om slutbetänkandet för samordnad statlig it-drift.
  • DIGG informerar om nyheter på dataområdet, myndighetens juridiska vägledningar i digitaliseringsfrågor och Sveriges digitala infrastruktur.

Utöver kortare föreläsningar kommer det även finnas tid för samtal och diskussioner.

Varmt välkommen!