Till innehållet
  1. Start
  2. Om oss
  3. Evenemang
  4. Mer datadriven utveckling genom den nationella datastrategin och europeiska dataområden

Mer datadriven utveckling genom den nationella datastrategin och europeiska dataområden

3 maj 2022 - 2 maj 2022
Ta tillfället att bättre förstå det strategiska landskapet för ökad delning och nytta av data och varför man pratar om data som en strategisk resurs. Möjlighet finns att diskutera frågan med EU-kommissionen, infrastrukturdepartementet och representanter för de olika regeringsuppdragen som ingår i den nationella datastrategin. DIGG deltar på online-workshopen för att berätta om vårt datauppdrag.

När: 3 maj klockan 10-12

Var: Online

Arrangör: NOSAD

Ta del av agendan och anmäl dig (goto10.se)