Till innehållet
  1. Start
  2. Om oss
  3. Evenemang
  4. IT-rätt offentlig sektor 2022

IT-rätt offentlig sektor 2022

29 mars 2022 - 29 mars 2022
De IT-rättsliga frågorna och juridiken kring integritet och säkerhet har blivit allt viktigare i och med digitaliseringen av offentlig förvaltning. Området styrs av omfattande och växande regleringar och det krävs mycket kunskap för att nå en rättssäker hantering som garanterar både integritetsskydd och informationssäkerhet.

När: 30 mars
Var: Digitalt
Arrangör: Ability Partner

Läs mer och anmäl dig (abilitypartner.com)