Till innehållet
  1. Start
  2. Om oss
  3. Evenemang
  4. Informationsträff om den föreslagna datalagen (4/4)

Informationsträff om den föreslagna datalagen (4/4)

4 april 2022 - 4 april 2022
Den 4 april anordnar DIGG informationsträffar för att informera om den föreslagna datalagen om offentlig sektors tillgängliggörande av data. Träffarna är till för offentliga aktörer som påverkas av den föreslagna datalagen.

DIGG bjuder in till digitala informationsträffar för att informera om den föreslagna datalagen. Vi kommer berätta om status i arbetet med lagen och det uppdrag vi har med att ge vägledning i frågor som rör tillgängliggörande av information för vidareutnyttjande. Det finns även möjlighet att ställa frågor.

Mer information och anmälan till informationsträffarna