Till innehållet
  1. Start
  2. Om oss
  3. Evenemang
  4. Informationssäkerhet i offentlig sektor 2022

Informationssäkerhet i offentlig sektor 2022

3 februari 2022 - 3 februari 2022
En uppkopplad värld gör det möjligt för människor och företag att skapa, behandla, dela och distribuera information på nya och innovativa sätt. Systemen fortsätter att utvecklas i hög fart och kraven på tillgänglighet, integritet och skydd ökar. Med de senaste decenniernas snabba tekniska utveckling följer också sårbarheter. Vilka möjligheter och hot finns för myndigheter och kommuner kopplat till informationshantering och IT då samhället blir allt mer digitalt?

När: 3 februari 9-16.50
Var: Digitalt
Arrangör: Ability Partner

Läs mer och anmäl dig på Ability Partners webbplats