Till innehållet
  1. Start
  2. Om oss
  3. Evenemang
  4. Framtidens arkiv och informationsförvaltning 2022

Framtidens arkiv och informationsförvaltning 2022

8 februari 2022 - 8 februari 2022
Att arbeta strategiskt med informationshantering har blivit allt viktigare i och med övergången till en digital informationsförvaltning. Hur tar du ett helhetsgrepp och utvecklar en god hantering och styrning av verksamhetens information? Hur utvecklar du en processorienterad organisation där funktionerna registratur, arkiv, informationssäkerhet och dataskydd arbetar mot ett och samma mål? Hur utvecklar och förvaltar du framtidens arkiv och ett sammanhållet system för bevarande? Hur skapar du nytta med e-arkiv och effektivt tillgängliggör material?

När: 9 februari
Var: Digitalt
Arrangör: Ability Partner

Läs mer och anmäl dig (abilitypartner.se)