Till innehållet
  1. Start
  2. Om oss
  3. Evenemang
  4. Öppna standarder inom öppna data

Öppna standarder inom öppna data

3 maj 2021 - 3 maj 2021
Enligt kammarkollegiet får myndigheter enbart ställa obligatoriska krav på en viss standard om den kan definieras en öppen standard. Men vad räknas som en öppen standard och hur bra är myndigheter på denna typ av kravställning. Kan öppna standarder vara huvudnyckeln för att undvika långvariga inlåsningseffekter?

När: 4 maj, kl. 10-12.

Var: Digitalt

Arrangörer: DIGG, Internetstiftelsen, JobTech Dev (Arbetsförmedlingen), Lunds Universitet, Sveriges Kommuner och Regioner, TrafikLab (Samtrafiken)

Läs mer och anmäl dig här (goto10.se)