Till innehållet
  1. Start
  2. Om oss
  3. Evenemang
  4. Öppna standarder inom öppna data

Öppna standarder inom öppna data

3 maj 2021 - 3 maj 2021
Vid avrop från Kammarkollegiets ramavtal för programvaror och tjänster är det endast tillåtet att ställa obligatoriska krav på en viss standard om den uppfyller definitionen av öppen standard enligt SOU 2009:86 och EIF 1.0. Men vad räknas som en öppen standard och hur bra är myndigheter på denna typ av kravställning. Kan öppna standarder vara huvudnyckeln för att undvika långvariga inlåsningseffekter?

Presentatörer

  • Arman Borghem berättar om Kammarkollegiets vägledning för Öppna standarder.
  • Professor Björn Lundell, Högskolan i Skövde presenterar resultatet från sin forskning som visar hur dagens IT-upphandlingar leder till begränsad konkurrens men också till inlåsningar. Björn kommer också att presentera 5 rekommendationer till myndigheter för hur man kan undvika dessa inlåsningseffekter.
  • Björn Hagström går igenom de krav på öppenhet som tagits fram av bl.a. ÖDIS (Ökad användning av öppna data i Stockholmsregionen) och NSÖD (Nationell Skalning Öppna Data).

När: 4 maj, kl. 10-12.

Var: Digitalt

Arrangörer: DIGG, Internetstiftelsen, JobTech Dev (Arbetsförmedlingen), Lunds Universitet, Sveriges Kommuner och Regioner, TrafikLab (Samtrafiken)

Läs mer och anmäl dig här (goto10.se)