Till innehållet
  1. Start
  2. Om oss
  3. Evenemang
  4. Länkad data - vad innebär det rent praktiskt?

Länkad data - vad innebär det rent praktiskt?

5 april 2021 - 5 april 2021
Länkad data nämns som den högsta nivån av mognad i 5 Star open data-modellen av Tim Burners Lee. Genom att länka sin öppna data till relaterade datamängder ökar potentialen för att datan kommer i användning och att ligger till grund för nya innovationer. Men vad innebär det praktiskt? Vilka är de konkreta fördelarna, riskerna och kostnaderna? Och hur kan en myndighet gå till väga? I denna workshop får vi en översikt kombinerat med praktiska exempel för att hjälpa myndigheter ta nästa kliv i mognadsstegen för sin öppna data.

När: 6 april, kl. 10-12.

Var: Digitalt

Arrangörer: DIGG, Internetstiftelsen, JobTech Dev (Arbetsförmedlingen), Lunds Universitet, Sveriges Kommuner och Regioner, TrafikLab (Samtrafiken)

Läs mer och anmäl dig här (goto10.se)