Till innehållet

Stöd för TLS1.1 upphör 1 november

Mina meddelanden och Min myndighetspost kommer från den 1 november att upphöra med stöd för TLS1.1. Vi uppmanar därför alla att säkerställa att TLS1.2 används.
Publicerad
22 augusti 2021