Har din organisation e-tjänster som kräver e-legitimation?

Om din myndighet, kommun eller offentliga bolag har e-tjänster som kräver e-legitimation – teckna nytt avtal med DIGG om ni inte redan gjort det. Det nya avtalet heter Valfrihetssystem 2018 E-legitimering.

Det gamla avtalet med E-legitimationsnämnden, Valfrihetssystem 2016 Övergångstjänst, upphör den 31 december 2018. Ni som ligger kvar i det gamla avtalet behöver därför snarast gå över till Valfrihetssystem 2018 E-legitimering, för tillgång till e-legitimering genom BankID och Telia. Även andra – inte avtalsbundna är välkomna att teckna detta valfrihetssystem.

Gör så här:

  1. Teckna så snart som möjligt avtalet Valfrihetssystem 2018 E-legitimering
  2. Läs även mer om hur ni ansluter till BankID
  3. Utöver att teckna avtal med DIGG och angiven leverantör krävs som vanligt den tekniska anslutningen som görs av er internt eller med hjälp av de IT-företag ni brukar anlita.

Enkelt och transparent

Genom Valfrihetssystem 2018 E-legitimering säkrar myndigheter, kommuner och tillhörande verksamheter sin försörjning av e-legitimering i sina e-tjänster.

  • Leverantör i valfrihetssystem 2018 E-legitimering är BankID från Finansiell ID-Teknik.
  • Priset är fast: 17 öre, för både e-legitimering och e-underskrift.
  • Villkor är att e-legitimationer via BankID används för både e-legitimering och e-underskrift.

Inom kort avser även Telia att ansöka som leverantör i Valfrihetssystem 2018 E-legitimering. Därmed kommer samtliga leverantörer att leverera e-legitimering i detta valfrihetsystem som i ert befintliga valfrihetssystem (2016 Övergångstjänst) som upphör inom kort.