Har din organisation e-tjänster som kräver e-legitimation?

Om din myndighet, kommun eller offentliga bolag har e-tjänster som kräver e-legitimation – teckna de nya avtalen med DIGG om ni inte redan gjort det. Avtalen heter Valfrihetssystem 2017 E-legitimering och Valfrihetssystem 2018 E-legitimering.

Detta gäller speciellt om ni haft E-legitimationsnämndens gamla Valfrihetssystem 2016 Övergångstjänst som upphör den 31 december 2018. Alla som inte redan är avtalsbundna är välkomna att teckna.

Gör så här:

  1. Se över och teckna båda valfrihetsystemen så snart som möjligt eller när befintliga avtal med andra avtalsparter löper ut.
  2. Läs mer och teckna Valfrihetsystem 2017 E-legitimering
  3. Teckna så snart som möjligt även avtalet Valfrihetssystem 2018 E-legitimering
  4. Läs även mer om hur ni ansluter till BankID och till de övriga eID-leverantörerna.
  5. Utöver att teckna avtal med DIGG och angivna leverantörer krävs som vanligt den tekniska anslutningen som görs av er internt eller med hjälp av de IT-företag ni brukar anlita.

Enkelt och transparent

Genom DIGG:s båda avtal: Valfrihetssystem 2017 E-legitimering och Valfrihetssystem 2018 E-legitimering får myndigheter, kommuner och tillhörande verksamheter en heltäckande försörjning av e-legitimering i sina e-tjänster.

  • Leverantör i Valfrihetssystem 2017 E-legitimering är Freja eID+. I Valfrihetssystem 2018 E-legitimering är BankID från Finansiell ID-Teknik och Telia e-legitimation leverantörer.
  • Priset är fast och lika i båda valfrihetssystemen: 17 öre, för både e-legitimering och e-underskrift.
  • Villkor är att e-legitimationer via BankID används för både e-legitimering och e-underskrift.