Nu samlas de bästa lösningarna från Hack the Crisis till ett EU-gemensamt hackaton

EU kommissionen bjuder in till #EUvsVirus, ett europeiskt hackaton som äger rum den 24 till 26 april.

Under #EUvsVirus kan de bästa lösningarna i vårt svenska hackaton skalas upp och hjälpa fler över landsgränserna i kampen mot corona.

DIGG projektleder sedan i mars 2020 Hack for Sweden på regeringens uppdrag. Hack the Crisis Sverige den 3- 6 april blev det första hackatonet i DIGG:s regi.

Svenska Institutets uppdrag är att vara nationell samordnare för EU kommissionens hackathon #EUvsVirus.

Registrera din anmälan på euvsvirus.org

Läs mer om vinnarna från Hack the Crisis Sweden