Tio år med CER

Centrum för forskning om ekonomiska relationer (CER) fyller tio år. Temat för dagen är business i Västernorrland, med fokus på Norrlands potential och växtkraft. DIGG representeras av Anna Eriksson, generaldirektör, som deltar i ett panelsamtal med bland annat Skandias vd, Frans Lindelöw.

När: 15 november

Var: Mittuniversitetet, Sundsvall

Arrangör: CER, Mittuniversitetet

Läs mer och anmäl dig här (miun.se)