Smart Built Environment

Smart Built Environment bjuder in dig som ingår i ett strategiskt projekt och projekt från en öppen upplysning att delta vid en gemensam programkonferens. Under konferensen finns stora möjligheter att lära känna varandras arbete och skapa nya kontakter för möjliga samarbeten. Programmet består av workshoppar och projektpresentationer där bland annat DIGG deltar.

När: 22 maj 2019

Var: Gröna Lund, Stockholm

Arrangör: IQ Samhällsbyggnad

Läs mer och anmäla dig på delegia.com