Praktiskt införande av PEPPOL och systemstrategier

Vid införande av PEPPOL uppkommer ett antal frågeställningar. Frågorna kan gälla i vilket system det passar bäst för anslutning till PEPPOL, hur anslutningen går till, val av adress/PEPPOL-ID, vad det krävas som mottagare och leverantörer. Dessa är några av frågorna som tas upp i kursen.

Kursen riktar sig till dig som arbetar i kommuner, regioner, kommunala bolag och statliga myndigheter i rollen som projektledare eller systemägare med inköp och e-handel. Kursledare är bland annat Magnus Johansson och Jeanette Löfgren från DIGG.

När: 14 maj 2019

Var: Stockholm, Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15

Arrangör: SFTI

Läs mer och anmäl dig på sfti.se