Offentliga Rummet 2019

Offentliga Rummet är en mötesplats som ger förutsättningar för att vi tillsammans kan skapa en smartare välfärd. Konferensen ger dig möjlighet att utbyta erfarenheter och inspireras av hur digitalisering kan bidra till en modern, samverkande och innovativ offentlig verksamhet som skapar största möjliga nytta.

Konferensen vänder sig till dig som arbetar med verksamhetsutveckling inom offentlig sektor. DIGG deltar som samarbetspartner i planeringen och arrangemanget av konferensen. DIGG har ansvar för flera seminarium bland att om ledarskap i digital transformation, bättre tillgång till grunddata och informationsutbyte, digital mognad och tillgänglighet till digital offentlig service. Från DIGG deltar bland annat Anna Eriksson, generaldirektör och Tommy Olsson, specialist webbtillgänglighet.

När: 10-12 juni 2019

Var: Aros Congress Center, Västerås

Arrangör: SKL

Läs mer och anmäla dig på offentligarummet.se