Offentliga Rummet

Offentliga Rummet är för dig som arbetar med att utveckla offentlig verksamhet med stöd av digitalisering. Du som deltar får konkreta verktyg, metoder och strategier som du kan omsättas direkt på hemmaplan i din organisation.

När: 3 juni och 21 augusti
Var: Digitalt deltagande från valfri plats
Arrangör: SKR i samarbete med Vinnova, Inera, SKL Kommentus, DIGG, eSam och Regeringskansliet

Läs mer om konferensen (offentligarummet.se)