Kurs om praktiskt införande av PEPPOL och systemstrategier

Vid införande av PEPPOL uppkommer ett antal frågor. De kan gälla i vilket system det passar bäst för anslutning till PEPPOL , hur anslutningen går till, val av adress/PEPPOL-ID, vad det krävas som mottagare och leverantörer. Dessa frågor tas upp i kursen som är mer praktiskt inriktad.

När:

  • Malmö, 21 oktober kl. 9.30-16
  • Stockholm, 23 oktober kl. 9.30-16

Var:

  • Malmö, Elite Hotel Savoy, Norra Vallgatan 62
  • Stockholm, Clarion Sign Hotel, Östra Järnvägsgatan 35

Arrangör: DIGG och SKL via SFTI

Anmälan till Malmö (sfti.se)

Anmälan till Stockholm (sfti.se)