Kurs om krav på e-handel och PEPPOL vid upphandlingar

Välkomna till en kurs om hur man kan ställa krav på e-handel och PEPPOL i upphandlingar av varor och tjänster. Kursen riktar sig till er som gör upphandlingar i kommuner, regioner samt statliga myndigheter.

När: 19 november

Var: Stockholm, Kapitel 8, Klarabergsviadukten 90

Arrangör: SFTI

Läs mer och anmäl dig (sfti.se)