Informationsmöte för leverantörer till offentlig sektor om nya e-fakturalagen

Till följd av att den nya lagen om e-fakturering av offentlig upphandling träder ikraft den 1 april 2019 anordnas ett informationsmöte speciellt riktat till leverantörer till offentlig sektor. Anderz Petersson, DIGG, Kerstin Wiss Holmdahl, SKL och Martin Forsberg, SFTI tekniska kansli medverkar.

När: 22 januari, kl. 9-10

Var: Webb tv-sändning

Arrangör: SFTI

Läs mer och anmäl dig på SFTI:s webbplats