Hållbar digitalisering: Möjligheter och hinder

Under dagen behandlas hur olika aktörers agerande möjliggör och stimulerar en innovativ och hållbar digitalisering. Dessutom hur öppenhet i form av öppen programvara, öppna standarder, öppen data kan möjliggöra en hållbar digitalisering. Från DIGG deltar Daniel Antonsson, enhetschef, digital arkitektur.

När: 19 augusti 2019

Var: Högskolan i Skövde, byggnad G, G110

Arrangör: Högskolan i Skövde

Läs mer och anmäl dig på his.se