E-legitimationsdagarna - OBS! Nytt datum

E-legitimationsdagarna är ett samarbete mellan privat och offentlig sektor med målet att utbilda och inspirera kring lösningar som skapar ett inkluderande och säkert digitalt samhälle. Från DIGG deltar bland annat Anna Eriksson, generaldirektör, som talare.

När: Konferensen är framflyttad till den 10-11 september 2020
Var: Stockholm, Folkets hus
Arrangör: Verisec

Läs mer och anmäl dig på elegdagarna.se