e-legitimationsdagarna 2019

För åttonde året i rad arrangeras e-legitimationsdagarna. Konferensen har kommit att bli en viktig mötesplats för digitala aktörer inom offentlig sektor.


Syftet med konferensen är att skapa en bred förståelse bland alla aktörer inom den offentliga sektorn om:

  • varför e-legitimation är en förutsättning för en framgångsrik digitalisering
  • hur alla delar hänger ihop
  • vad ni behöver göra för att lyckas.

När: 4-5 april

Var: Folkets hus, Stockholm

Arrangör: E-legitimationsdagarna arrangeras av Sveriges främsta leverantörer av e-legitimation i samarbete med DIGG och Regeringskansliet.

Läs mer och anmäl dig på elegdagarna.se