Digitala Västerbotten

Digitala Västerbotten är en heldagskonferens med insikter, praktiska exempel från regionen och samtal om framtiden. DIGG deltar genom Anna Eriksson, generaldirektör, som kommer tala om DIGG och vilken roll vi har i digitaliseringen av Sverige.

När: 28 november

Var: Nolia, Umeå

Arrangör: Region Västerbotten i samarbete med Umeå kommun

Läs mer och anmäl dig här (regionvasterbotten.se)