Behövs ett nationellt kunskapscentrum för samhällets digitalisering?

Ta del av ett nytt utredningsmaterial kring behovet av ett kunskapscentrum för samhällets digitalisering och diskutera med företrädare för akademi, näringsliv och offentlig sektor. DIGG representeras av Annika Brännström, senior rådgivare.

När: 28 november

Var: Kreugersalen, Tändstickspalatset, Stockholm

Arrangör: Västra Götalandsregionen

Läs mer och anmäl dig här (vgregion.se)