AP Fora

Välkommen till höstens AP Fora på DIGG. AP Fora är ett forum som i första hand riktar till befintliga Serviceprovider som anslutit sig till Peppol via DIGG.

Agenda

Kl. 10.00-10.15
Kaffe och smörgås

Kl. 10.15-11.30
Vad är nytt runt OpenPeppol
Uppgradering - avtal
Migrering - PEPPOL Business Interoperability Specifications (BIS)
Stöd för AS4

Kl. 11.30-12.00
Övriga frågor

Anmäl dig

När: 3 december

Var: Stockholm, Statskontoret, Torsgatan 11, 4 tr

Arrangör: DIGG

Anmäl dig till peppol@digg.se