En förvaltning som håller ihop

SOU 2015:66 En förvaltning som håller ihop.

Källa: Statens offentliga utredningar (SOU), E-delegationen