Den offentliga förvaltningens digitalisering – En enklare, öppnare och effektivare förvaltning?

Digitaliseringen är enligt regeringen den enskilt största förändringsfaktorn i vår tid och påverkar hela samhället. Sedan 1990-talet har den tillsatt utredningar och projekt för att styra digitaliseringen av förvaltningen, men de offentliga aktörerna har bara till viss del tagit till vara på möjligheterna.

Läs rapporten.  

Källa: Riksrevisionen