Årsredovisning 2019

Årsredovisningen är en beskrivning över verksamheten och innehåller siffror och fakta om DIGG.