Årsredovisning 2018

Årsredovisningen är en beskrivning över verksamheten och innehåller siffror och fakta om DIGG.