Användningen av e-faktura i små och mikroföretag

Sammanfattning av resultatet

Många småföretag klarar inte de nya lagkraven på e-faktura

  • Över 75% av alla företag med mindre än 50 anställda skickar inte E-fakturor idag.

Många småföretag gör affärer med offentlig sektor

  • Omkring en tredjedel av alla företag med mindre än 50 anställda har de senaste 90 dagarna fakturerat offentlig sektor.
  • Över hälften av alla företag med 10-49 anställda har de senaste 90 dagarna fakturerat offentlig sektor.

Få småföretag använder e-faktura vid affärer med offentlig sektor

  • Av företagen som fakturerar offentlig sektor är det endast omkring vart femte företag som använder E-faktura.

Användningen av e-faktura i små och mikroföretag (pdf, 1,1 MB)

Källa: DIGG