eIDAS och Sweden Connect

Senast den 29 september 2018 ska offentlig sektor tillåta utländska e-legitimationer i sina e-tjänster. Allt enligt EU-förordningens eIDAS (nr 910/2014). Här finns det du behöver veta för att anpassa e-tjänster och teckna avtal för den svenska eIDAS-noden Sweden Connect.

Frågestund den 25 september

Den 25 september finns två tillfällen att ställa frågor om hur du ansluter till eIDAS. Klockan 13.00 kan du komma till vår frågestund i Stockholm och klockan 15.00 kan du vara med via telefon. Läs mer och anmäl dig på elegnamnden.se

Om eIDAS och avtal för anslutning