eIDAS och Sweden Connect

Senast den 29 september 2018 ska offentlig sektor tillåta utländska e-legitimationer i sina e-tjänster. Allt enligt EU-förordningens eIDAS (nr 910/2014). Här finns det du behöver veta för att anpassa e-tjänster och teckna avtal för den svenska eIDAS-noden Sweden Connect.

Om eIDAS och avtal för anslutning