För myndigheter, kommuner och landsting

Här kan du som offentlig aktör få vägledning i upphandling av e-legitimering och e-underskrifter. Du kan bland annat läsa mer om vilka avtalsformer som finns, vad du behöver tänka på vad gäller tillitsnivåer och vilka steg du måste ta för att kunna ta emot inloggningar med utländska e-legitimationer.

Om e-legitimation och e-underskrift.