E-legitimation

I ett digitaliserat samhälle behöver det finnas säkra e-legitimationer som enkelt och kostnadseffektivt kan användas av alla, både i offentlig och privat sektor.

DIGG:s arbete med e-legitimation

DIGG stöder och samordnar offentlig sektor i frågor som rör e-legitimering och e-underskrift nationellt och internationellt. Vi granskar även utfärdare för kvalitetsmärket Svensk e-legitimation.

För myndigheter, kommuner och regioner

Här kan du som offentlig aktör få vägledning i upphandling av e-legitimering och e-underskrifter. Du kan bland annat läsa mer om vilka avtalsformer som finns, vad du behöver tänka på vad gäller tillitsnivåer och vilka steg du måste ta för att kunna ta emot inloggningar med utländska e-legitimationer.

www.elegnamnden.se

För dig som leverantör

Företag som vill bli leverantörer inom e-legitimationsområdet erbjuds olika möjligheter. Här hittar du mer information om vilka krav som ställs och hur du går tillväga.

www.elegnamnden.se

För dig som privatperson

Här hittar du som privatperson information om vad e-legitimation och e-underskrift innebär, hur du skaffar e-legitimation samt tips och råd om hur du skyddar din e-legitimation.

www.e-legitimation.se

eIDAS och Sweden Connect

Den 29 september 2018 trädde EU-förordning eIDAS i kraft. Från det datumet ska alla offentliga tjänster som kräver e-legitimation tillåta utländska e-legitimationer. Allt enligt EU-förordningens eIDAS (nr 910/2014).

eIDAS är en EU-förordning och gäller som lag. eIDAS-förordningen innehåller regler om elektronisk identifiering (e-legitimering), en rättslig ram för e-underskrifter och regler för betrodda tjänster.

Sweden Connect ger tillgång till Sveriges eIDAS-nod och säker inloggning och e-underskrift för användare med svenska och utländska e-legitimationer.

eIDAS är nyckeln till EU:s vision om ett gränsöverskridande Europa där människor lever, bor, studerar och startar företag över landsgränserna. Det sker redan idag men kommer att underlättas betydligt när det går att logga in i våra myndigheters e-tjänster med en e-legitimation från ett annat land.

 

Anslutna länder med tillåtna e-legitimationer i svenska offentliga e-tjänster är just nu:

  • Belgien
  • Estland
  • Italien
  • Kroatien
  • Luxemburg
  • Spanien
  • Tyskland

Lär dig mer

Lär dig mer om att anpassa e-tjänster och teckna avtal för den svenska eIDAS-noden Sweden Connect.

Webbplatser

E-legitimationsnämndens verksamhet är nu en del av DIGG. Webbplatsen vänder sig till dig som driver digitalisering i offentlig sektor. Här kan myndigheter, kommuner och regioner få hjälp att säkra försörjningen av e-legitimationstjänster.

Elegnamnden.se

E-legitimation.se är en webbplats om e-legitimation, e-underskrift och din säkerhet. Webbplatsen vänder sig till privatpersoner som vill veta mer om e-legitimation och e-underskrift.

E-legitimation.se

Sweden Connect innehåller funktioner för elektronisk identifiering och är anslutningspunkten för eIDAS i Sverige. DIGG har huvudansvaret för Sweden Connect. 

Swedenconnect.se

Lagar och regler

EU-förordningens eIDAS (elegitimation.se)