E-legitimation

I ett digitaliserat samhälle behöver det finnas säkra e-legitimationer som enkelt och kostnadseffektivt kan användas av alla, både i offentlig och privat sektor.

DIGG stöder och samordnar offentlig sektor i frågor som rör e-legitimering och e-underskrift nationellt och internationellt. Vi granskar även utfärdare för kvalitetsmärket Svensk e-legitimation.