SFTI

Single Face To Industry (SFTI) tar fram rekommendationer av öppna standarder för elektronisk affärskommunikation, och anordnar utbildningar och konferenser om e-handel. SFTI drivs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), DIGG och Upphandlingsmyndigheten.

SFTI har också gett ut en handledning med förslag till texter när det gäller krav på e-handel vid upphandling av varor och tjänster.