Upphandlingskrav

När ni upphandlar it-stöd och tjänster inom e-handelsområdet är det viktigt att ni ställer krav på anslutning till PEPPOL för att underlätta er leverantörsanslutning. Vi har tagit fram ett generellt kravpaket som kan användas i upphandlingar. Observera att ni kan behöva ändra eller lägga till krav beroende på era specifika förutsättningar.

Kravpaket som kan användas i upphandlingar

  • [Tjänsten] har en PEPPOL-accesspunkt

  • [Tjänstens] accesspunkt till PEPPOL kan skicka och ta emot samtliga elektroniska meddelandformat som rekommenderas av SFTI för användning i PEPPOL

  • [Tjänsten] publicerar uppgifter om de elektroniska meddelandeformat myndigheten kan ta emot i ett SMP-register (Service Metadata Publisher)

  • Inkommande elektroniska meddelanden via accesspunkten styrs automatiskt till [Tjänstens/Myndighetens] arbetsflöde** för inköpsprocessen. Ingen manuell konfigurering krävs när nya leverantörer skickar meddelanden.

  • För utgående meddelanden kontrollerar alltid [Tjänsten] om mottagare är registrerad i PEPPOL och skickar i så fall meddelandet den vägen.

  • [Tjänsten] kan validera inkommande och utgående meddelanden med hjälp av XML Schema och Schematron.

  • [Tjänsten] aviserar mottagna felmeddelanden till angiven kontakt på myndigheten.

*) Med [Tjänsten] avses en e-handelslösning eller motsvarande.

**) Kraven på arbetsflödet måste i mer detalj beskriva hur inkommande meddelanden ska hanteras. Exempelvis kan en inkommande katalog behöva hanteras annorlunda än en inkommande e-faktura. Kravet kan behöva anpassas beroende på om du upphandlar enbart en operatör eller om din upphandling även omfattar e-handelsfunktionalitet och arbetsflöde.

Det är också bra att när man upphandlar varor och tjänster att redan i upphandlingen ställa krav på PEPPOL för att hantera beställnings- och fakturaprocesserna elektroniskt. Inom SFTI finns en vägledning framtagen kring hur man ställer krav på e-handel vid upphandling av varor och tjänster.