Tekniken bakom PEPPOL

PEPPOL är byggt för säker och enkel e-upphandling, e-handel och e-fakturering. I den här beskrivningen fokuserar vi på lösningarna för e-handel, inklusive e-fakturering. PEPPOL:s standard för infrastruktur definierar hur meddelandeutväxling, adressregister och adressuppslagning ska utföras. Infrastrukturen kan användas såväl inom ett land som över landsgränser.

Grundkomponenter i PEPPOL-nätverket

Affärsparterna (köpare och säljare) ansluter sig till PEPPOL-nätverket med hjälp av så kallade accesspunkter. Genom sina accesspunkter kan affärsparterna utväxla affärsmeddelanden med varandra.

En accesspunkt tillhandahålls av en operatör. En operatör kan exempelvis vara en så kallad VAN-tjänst eller liknande men det kan också vara en systemleverantör (av ERP-lösningar) som erbjuder en inbyggd accesspunkt. Det förekommer också i undantagsfall att en affärspart väljer att själv upprätta en accesspunkt. För att få bli en accesspunktsoperatör i PEPPOL krävs att man lever upp till högt ställda tillgänglighetskrav och att man går igenom en certifieringsprocess.

För överföringen av affärsmeddelanden kan det vara bra att känna till tre olika begrepp:

1. Applicability Statement 2 (AS2)

En väl beprövad specifikation som beskriver hur accesspunkterna skickar och tar emot elektroniska meddelanden och transporterar data säkert och tillförlitligt över internet, genom att använda signerade försändelser och kvittenser samt genom kryptering.

2. Standard Business Document Header (SBDH)

En standard från UN/CEFACT som används för så kallad "kuvertering" av information. SBDH används tillsammans med AS2 för att garantera ett rationellt informationsutbyte i PEPPOL.

3. PEPPOL BIS

PEPPOL:s namn på de standardiserade affärsprocesserna för olika affärsmeddelanden. Affärsprocesserna baseras i sin tur på standarder från CEN (European Committee for Standardization), med vissa anpassningar (i form av en så kallad implementationsguide som beskriver hur de olika profilerna ska användas rent praktiskt).

Service Metadata Locator (SML) 

Service Metadata Locator (SML) är en nyckelfunktion i PEPPOL som gör det enkelt att hitta affärsparter. PEPPOL-nätverket har inget centralt register med alla uppgifter från alla parter, utan det finns många utspridda register. Det innebär att en operatör kan ha ett eget register för sina mottagare eller att flera tjänsteleverantörer kan gå ihop och ha ett gemensamt register. För att ta reda på i vilket register en mottagare finns använder PEPPOL funktionen SML, som är ett system för uppslag.

Varje meddelandemottagares identitet registreras i SML med en koppling till det register (SMP) som har information om organisationens mottagningstjänst. Avsändaren kan alltså hitta nödvändig information om mottagaren så länge hen känner till mottagarens identitet, utan att behöva veta i exakt vilken SMP uppgiften finns registrerad.

SML bygger på en så kallad Domain Name Server (DNS) som är ett standardiserat system för att förenkla adressering av datorer på IP-nätverk, som till exempel internet. Det finns bara en SML i PEPPOL:s infrastruktur och den driftas centralt av EU-kommissionen.

När en ny mottagare ska registreras i SMP uppdateras DNS samtidigt via ett anrop till SML.

Service Metadata Publishing (SMP)

Service Metadata Publishing (SMP) är de register som ingår i PEPPOL-nätverket med information om säljare och köpare och hur de kan nås (sökas och hämtas).

SMP bygger på den tekniska lösningen REST, med enkla förutsägbara http-baserade adresser.

För en mottagare lagras bland annat följande information:

  • Vilket meddelandeformat som stöds (exempelvis UBL eller annan XML-standard).
  • Vilket standardformat som stöds (exempelvis PEPPOL BIS-fakturan, Svefaktura).
  • Den tekniska adress som används för att ta emot meddelandet.
  • Den process/profil som stöds (motsvarar scenario inom SFTI).
  • Den transportprofil som stöds (AS2 i normalfallet).

Utifrån den här informationen kan en accesspunkt se till att skicka rätt typ av meddelande till mottagaren och använda rätt transportprotokoll och adress.

Det finns flera olika SMP i PEPPOL-nätverket och de knyts samman via SML. Ofta erbjuder en och samma operatör både accesspunkt och SMP, men det är inget krav. I Norge har en nationell SMP etablerats som kallas ELMA (Elektronisk mottakaradresseregister).