PEPPOL

PEPPOL står för Pan-European Public Procurement On-Line. Det är ett europeiskt nätverk för elektroniska inköp som gör e-handel och e-upphandling enklare, bland annat genom att det är lätt att ansluta nya affärspartners och hantera meddelanden mellan olika lösningar. PEPPOL är öppet för alla och finns snart etablerat i hela Europa. Störst spridning har det fått i Norden, men spridningen går nu snabbt i andra delar av Europa. Den icke-vinstdrivande organisationen OpenPEPPOL förvaltar och vidareutvecklar lösningen. DIGG är en av medlemmarna i OpenPEPPOL som förvaltar och vidareutvecklar PEPPOL-nätverket. DIGG är dessutom en av de PEPPOL-myndigheter som har ansvar för avtalsfrågor, informationsspridning och stöd för de it-företag som vill bli operatörer i PEPPOL.

PEPPOL består av flera olika delar som gör elektroniska inköp enklare:

  • Gemensamma standarder för olika meddelanden i inköpsprocessen, som prislista, order och faktura. Stödet inom e-upphandling växer nu också fram.
  • Gemensamma tekniska protokoll för elektronisk kommunikation och för att överföra meddelanden mellan affärsparternas lösningar.
  • Gemensamma register som gör det lätt att hitta affärsparter som är anslutna till PEPPOL och där det framgår på vilket sätt man kan e-handla med dem.
  • Gemensamma regler för samverkan mellan affärsparter och deras respektive operatörer. Reglerna gäller för både servicenivåer och affärsmodeller.
  • En organisation på europeisk nivå med regional förankring som utvecklar, förvaltar och ger stöd i PEPPOL-relaterade frågor.

Ni kan använda PEPPOL med era befintliga inköpssystem för att komplettera redan existerande e-handelslösningar. Det räcker med att er it-leverantör har anslutit sin tjänst till PEPPOL.

Med PEPPOL är det lätt att hitta varandra. När ni är anslutna till PEPPOL når ni säljare och köpare i hela Europa. Det är även enkelt att ansluta leverantörer. Ni behöver inte göra tester för varje ny affärsrelation och ni kan komma igång med nya flöden utan krångliga avtal.

Med PEPPOL kan ni också byta operatör utan att förlora åtkomsten till dina anslutna affärsparter.

I PEPPOL:s infrastruktur använder man inte bilaterala samtrafikavtal. I stället tecknar operatörerna ett operatörsavtal med en PEPPOL-myndighet. DIGG är PEPPOL-myndighet i Sverige. En operatör har inte rätt att vägra att ta emot meddelanden från en annan operatör som är ansluten till PEPPOL. Det utgår inte heller några så kallade roamingavgifter mellan operatörerna. Affärsparterna står bara för sina egna kostnader för att vara anslutna till PEPPOL. Detta är vad som brukar kallas en "4-hörnsmodell".

PEPPOL-id

Myndighetens elektroniska adress i PEPPOL:s infrastruktur.

SFTI tillhandahåller en enkel söktjänst för att hitta organisationer som är anslutna till PEPPOL. Genom att söka med organisationsnummer eller GLN visar tjänsten om organisationen är registrerad som mottagare för något av meddelandena inom Svehandel.