För företag som vill bli PEPPOL-operatörer (AP/SMP)

DIGG har som PEPPOL-myndighet ansvar för att sluta avtal med de företag som vill bli accesspunkt (AP) och/eller Service Metadata Publishing provider (SMP). Stegen som ni som blivande operatör måste gå igenom beskrivs nedan.

Så här går det till:

 1. Mejla till peppol@digg.se och anmäl ert intresse för att bli AP och/eller SMP i PEPPOL.
 2. Ansök om medlemskap i OpenPEPPOL. Medlemskapet i OpenPEPPOL är ett villkor för att bli AP och/eller SMP i PEPPOL. Ansökningsformulär får man genom att kontakta OpenPEPPOL, mer information om detta och kontaktuppgifter finns på OpenPEPPOL:s webbplats.
 3. Beroende på om ni vill bli AP och/eller SMP laddar ni ner respektive avtal  samt Annex 1-6. Avtalet kallas ”Transport Infrastructure Agreement” (TIA).
 4. Ansök om pilotcertifikat via Open PEPPOL:s service desk.
 5. Det signerade AP- och/eller SMP-avtalet skickas per post i två underskrivna original till DIGG. Observera att alla underskrifter ska göras av behörig firmatecknare.
  Postadress: Myndigheten för digital förvaltning, Box 14, 85102 Sundsvall.
 6. (a) Om ni ska bli AP får ni ett pilotcertifikat (testcertifikat) efter ansökan via Open PEPPOL:s servicedesk. Därefter genomför ni ett acceptanstest hos DIFI för AP.
  (b) När ni har genomfört acceptanstestet och DIGG fått information av DIFI om att ni är godkända som AP, beställer ni ett produktionscertifikat, version 2, via servicedesk. För SMP finns ännu inte något acceptanstest utan ni beställer SMP produktionscertifikat efter att ert AP-test är godkänt.
  (c) Om ni ska bli SMP fyller ni i testplanen för SMP (se högerkolumnen) och skickar den till peppol@digg.se.
 7. DIGG skriver under det TIA-avtal som operatören skickat in och returnerar en kopia av avtalet till operatören. I och med detta är operatören en formellt godkänd PEPPOL-aktör.
 8. När anslutningsprocessen är klar kan ni börja agera i er roll som AP och/eller SMP, genom PEPPOL:s infrastruktur.

Avtal

Det krävs ett avtal för respektive roll - SMP och AP. 

Att bli AP i Norge

Tjänsteleverantörer som vill bli registrerade som AP i Norge måste även fylla i Annex 5 för Norge. Det skickas därefter till DIFI via e-post: ap@difi.no

Annex 5: Special domain requirements