För företag som vill bli PEPPOL-operatörer (AP/SMP)

DIGG har som PEPPOL-myndighet ansvar för att sluta avtal med de företag som vill bli accesspunkt (AP) och/eller Service Metadata Publishing provider (SMP). Stegen som ni som blivande operatör måste gå igenom beskrivs nedan.

 1. Mejla till peppol@digg.se och anmäl ert intresse för att bli AP och/eller SMP i PEPPOL.
  Kontakt: peppol@digg.se
 2. Ansök om medlemskap i OpenPEPPOL. Medlemskapet i OpenPEPPOL är ett villkor för att bli AP och/eller SMP i PEPPOL. Ansökningsformulär får man genom att kontakta OpenPEPPOL, mer information om detta och kontaktuppgifter finns på OpenPEPPOL:s webbplats.
  Läs mer om ansökan om medlemskap på OpenPEPPOL
 3. Beroende på om ni vill bli AP och/eller SMP laddar ni ner respektive avtal samt Annex 1-6. Avtalet kallas ”Transport Infrastructure Agreement” (TIA).
 4. Ansök om pilotcertifikat via OpenPEPPOL:s service desk. OBS! Registreringsbeviset som bifogas får inte vara äldre än 6 månader.
  Här ansöker du om pilotcertifikat via OpenPEPPOL:s service desk
 5. Det signerade AP- och/eller SMP-avtalet skickas per post i två underskrivna original till DIGG. Observera att alla underskrifter ska göras av behörig firmatecknare.
  Postadress: Myndigheten för digital förvaltning, Box 14, 85102 Sundsvall.
 6. a) Om ni ska bli AP får ni ett pilotcertifikat (testcertifikat) efter ansökan via OpenPEPPOL:s servicedesk. 
  b) När ni har genomfört acceptanstestet och DIGG fått information via OpenPEPPOL att ni är godkända som AP, erhåller ni ett produktionscertifikat via servicedesk. För SMP finns ännu inte något acceptanstest utan ni erhåller SMP produktionscertifikat efter att ert AP-test är godkänt.
  c) OBS! Om ni ska bli SMP fyller ni i testplanen för SMP (se nedan) och skickar den till peppol@digg.se.
  Kontakt: peppol@digg.se
 7. DIGG skriver under det TIA-avtal som ni skickat in och returnerar en kopia av avtalet till er. I och med detta är ni en formellt en godkänd PEPPOL-aktör.
 8. När anslutningsprocessen är klar kan ni börja agera i er roll som AP och/eller SMP, genom PEPPOL:s infrastruktur.

Policy

Denna policy för efterlevnad (Compliance Policy) är inriktad på kontraktsansvar för PEPPOL-myndigheter, PEPPOL AP och SMP-leverantörer i syfte att säkerställa driftskompatibilitet över hela PEPPOL eDelivery Network.

PEPPOL Compliance Policy 1.0 (peppol.eu)

Att bli AP i Norge

Tjänsteleverantörer som vill bli registrerade som AP i Norge måste även fylla i Annex 5 för Norge. Det skickas därefter till DIFI via e-post: ap@difi.no

Annex 5: Special domain requirements (pdf, 267 KB)