Uppföljning av inköp och avtalstrohet

Uppföljningen av de statliga myndigheternas e-handel visar att knappt en tredjedel av myndigheterna anger att de använder e-handelssystemet för att följa upp avtalstroheten.

Att handla på de upphandlade ramavtal som finns kan innebära stora kostnadsbesparingar för myndigheterna, jämfört med att göra inköpen hos andra leverantörer. Med hjälp av information i e-handelssystemen kan myndigheterna enkelt följa upp sin avtalstrohet.

Resultatet visar att knappt en tredjedel av myndigheterna följer upp avtalstroheten i systemet. Det är oförändrat jämfört med utfallet för ett år sedan. Anledningen till detta kan vara att myndigheterna använder andra system eller tillämpar en manuell hantering för att följa upp avtalstroheten. En del myndigheter anser att de är för små och därför inte behöver följa upp sina avtal, då de har för få avtal inlagda i systemet. Ytterligare en anledning kan vara att man upplever att man inte har tillräckliga resurser i organisationen.