Krav i upphandlingar

Ett sätt att komma igång med e-handel med en leverantör är att ställa krav på e-handel och e-faktura redan i upphandlingen av de aktuella varorna eller tjänsterna. Fler än hälften av myndigheterna ställer krav på e-faktura i upphandlingar och omkring en tredjedel ställer krav på e-handel.

Över hälften av myndigheterna anger att de mycket ofta eller alltid ställer krav på e-faktura vid upphandlingar. Det innebär att något fler myndigheter ställer e-fakturakrav vid upphandling av varor och tjänster jämfört med 2016. Ser vi till krav på e-handel i upphandlingar är det fortfarande omkring 30 procent av myndigheterna som mycket ofta eller alltid ställer dessa krav. Här ser vi ingen ökning i antalet myndigheter som ställer krav jämfört med föregående år.