Krav i upphandlingar

Uppföljningen av de statliga myndigheternas e-handel visar att det blivit betydligt vanligare att myndigheterna ställer krav på e-faktura i sina upphandlingar. Kraven på e-handel ökar också men i betydligt lägre omfattning.

Att ställa krav på e-faktura respektive e-handel i myndighetens upphandlingar av varor och tjänster är en av de faktorer som kan bidra till att öka antalet inköp via e-handelssystemet.

Resultatet visar att hela 73 procent av myndigheterna uppger att de alltid eller mycket ofta ställer krav på e-faktura i sina upphandlingar. Det är en tydlig ökning, med 12 procentenheter, jämfört med den senaste mätningen. Ökningen kan dels anses vara resultatet av en allt mer mogen marknad, och dels en konsekvens av myndigheternas förberedelser inför den kommande lagen om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling, som träder i kraft den 1 april 2019.

Betydligt färre myndigheter ställer krav på e-handel. Endast en tredjedel anger att de alltid eller mycket ofta ställer sådana krav i sina upphandlingar. Det är en ökning med 4 procentenheter jämfört med förra mätningen. Anledningen till att betydligt färre myndigheter ställer krav på e-handel än på e-faktura kan vara att de bedömer att leverantörerna inte kan leva upp till sådana krav. En sådan kravställning i upphandlingar anses därför vara för ”hårda”.