Användning av PEPPOL

I början av 2018 kunde 78 procent av alla statliga myndigheter ta emot faktura i PEPPOL. En mindre andel (under 50 procent) kunde även skicka faktura i PEPPOL. Den 1 november 2018 ska alla myndigheter vara anslutna till PEPPOL för att både kunna ta emot och skicka fakturor.

PEPPOL underlättar e-handel mellan myndigheter och företag, inom landet och mellan olika länder. I samband med den nya lagen rekommenderas såväl offentliga organisationer som privata företag att ansluta sig till PEPPOL. Fördelarna är bland annat att organisationen kan försäkra sig om att man uppfyller den fakturastandard som förordas enligt den nya lagen om krav på e-faktura. Ytterligare en fördel med PEPPOL är att arbetet underlättas, exempelvis genom enklare leverantörsanslutningar.

 

Mer data och statistik kommer att presenteras här – för mer information tills dess vänd dig till info@digg.se.