Användning av PEPPOL

Uppföljningen av de statliga myndigheternas e-handel visar att de flesta myndigheter nu är anslutna till PEPPOL för att både kunna ta emot och skicka fakturor. Ett antal myndigheter angav att de ännu inte är anslutna.

Från och med den 1 november i år ska alla statliga myndigheter vara anslutna till PEPPOL – för att både kunna ta emot och skicka fakturor. Resultatet visar att ett antal myndigheter ännu inte uppfyllde dessa krav.

PEPPOL är ett europeiskt nätverk för elektroniska inköp som gör e-handel och e-upphandling enklare. PEPPOL inkluderar både en teknisk infrastruktur för elektronisk kommunikation och en gemensam standard för bland annat elektroniska fakturor.

En av fördelarna med att ansluta sig till PEPPOL är att man som offentlig organisation säkerställer att man lever upp till kravet på att kunna ta emot fakturor enligt den nya europeiska standarden. Enligt lagen om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling måste alla myndigheter kunna ta emot fakturor enligt denna standard senast den 1 april 2019.