Andel matchade fakturor

Den senaste mätningen visar att en fjärdedel av alla fakturor i staten matchas mot en order eller ett abonnemang. Det är en ökning från föregående år, och indikerar att många myndigheter har kommit igång med periodisk fakturering (abonnemangsfakturering) i sina e-handelssystem.

Matchning handlar om att koppla samman en order med en faktura eller att koppla en faktura till ett abonnemang. Funktionen har av ESV lyfts fram som en "lågt hängande frukt" för myndigheternas möjlighet till att effektivisera verksamheten med hjälp av e-handel.

Den senaste mätningen visar att andelen matchade fakturor för staten som helhet har ökat från cirka 15 till 24 procent på ungefär ett års tid. Det är dock stor skillnad mellan myndigheternas resultat och cirka en tredjedel av myndigheterna har inte matchat några fakturor alls under det senaste halvåret. Här finns en stor potentiell tidsbesparing för de myndigheter som ännu inte kommit igång med fakturamatchning, och i synnerhet med periodisk fakturering.

Mer data och statistik kommer att presenteras här – för mer information tills dess vänd dig till info@digg.se