Andel e-fakturor

En elektronisk faktura (e-faktura) är en faktura som både skickas och tas emot i elektronisk form. E-fakturor skapas och skickas mellan två parters system och kan behandlas automatiskt. En pdf-faktura är i den här uppföljningen inte en e-faktura då den kräver manuell behandling.

Andelen elektroniska fakturor (e-fakturor) var 63 procent under andra halvåret 2017. Ökningen vid den senaste mätningen är större jämfört med tidigare mätningar, och visar att många myndigheter har gjort viktiga strategiska insatser på området. Resultatet visar även att majoriteten av myndigheterna har goda förutsättningar att leva upp till den kommande lagen om krav på e-faktura till offentlig sektor. 

 

Resultatet från den senaste mätningen visar att fler än hälften av alla myndigheter hade ett övervägande elektroniskt fakturaflöde. Några myndigheter rapporterade att deras andel e-fakturor var över 80 procent, bland andra Arbetsförmedlingen, SIDA och Ekobrottsmyndigheten.

 

Många myndigheter har kommit långt, men flera myndigheter har fortfarande en låg andel e-fakturor. Omkring 30 myndigheter tog exempelvis endast emot en femtedel e-fakturor eller mindre.

 

Den 1 april 2019 verkställs den nya lagen om krav på e-faktura till offentlig sektor och det är viktigt att myndigheterna förbereder sig själva och sina leverantörer.